ZWYCIĘSTWO JEST KONSEKWENCJĄ
Aktualności
Logo
Dwa lata jako posiadacze Złotej Gwiazdki PZPN!
2021-09-14
Dwa lata jako posiadacze Złotej Gwiazdki PZPN!

Z nieskrywaną dumą pragniemy poinformować, że właśnie mija drugi rok odkąd UKS Górnik Libiąż otrzymał złoty certyfikat PZPN i trafił do elitarnego grona Akademii ze złotym znakiem jakości przyznawanym przez Polski Związek Piłki Nożnej. Spełniliśmy ogrom wymogów formalnych i organizacyjnych, z wytężeniem pracujemy na każdym treningu, żeby pilnować jakości szkolenia i pozytywnie przechodzimy kolejne niezapowiedziane kontrole ze strony PZPN.Właśnie jesteśmy po szóstej niezapowiedzianej kontroli ze strony przedstawicieli Polskiego Związku Piłki Nożnej, która to kontrola po raz kolejny zakończyła się wynikiem POZYTYWNYM! Dowodzi to faktu, że szkolimy ze znakiem jakości, przy spełnieniu wielu, WIELU wytycznych organizacyjnych i merytorycznych w pracy z dziećmi. Wiele szkółek z całej Polski straciło już swoje gwiazdki zaliczając dwie negatywne wizytacje i nie stosujący wymagań, do których są zobligowane, a Górnik Libiąż skutecznie zmierza do końca okresu na jaki otrzymaliśmy Certyfikat, tj do 31.12.2021r.


Wspominaliśmy już kiedyś, że dostosowanie naszego Klubu do wymogów związanych ze złotą gwiazdką polegało na spełnieniu kilkudziesięciu warunków, wśród których są m.in te dotyczące:


  • infrastruktury boiskowej i zaplecza, szatni, magazynów sprzętu itp.
  • sprzętu treningowego, w tym m.in. odpowiednia ilość i wielkość bramek oraz piłek, akcesoria treningowe, jednolite stroje sportowe itp.
  • liczebności zawodników na treningach (co do zasady 12 przypadających na 1 trenera), stąd na naszych treningach widzicie zwykle po 2 trenerów,
  • kwalifikacji trenerów (wszyscy trenerzy muszą mieć wymagane uprawnienia i dążyć do licencji UEFA B, którą już 90% naszych trenerów posiada), a także ich merytorycznej pracy na każdych zajęciach,
  • dokumentacji, w tym tej dotyczącej programu szkolenia dzieci, mezocyklów i mikrocyklów szkoleniowych oraz konspektów treningowych przygotowywanych na KAŻDE zajęcia!
  • współpracy z podmiotami zewnętrznymi w tym m.in. fizjoterapeutą, lekarzem, dostawcą sprzętu sportowego itp.


To tylko telegraficzny skrót tego, o co musieliśmy zadbać i dokonaliśmy tego, czego efektem jest złota gwiazdka!


Certyfikat, jak wspomnieliśmy, mamy przyznany, jak wszystkie certyfikowane kluby, do 31.12.2021r., a w tym dwuletnim okresie nie tylko znacząco podnieśliśmy poziom szkolenia i organizacji zajęć, ale także otrzymaliśmy z PZPN znaczące dofinansowanie na realizację zamierzeń i inwestycji w nasz Klub.


Dziś możemy być dumni z tego okresu, który jest największym sukcesem organizacyjnym w historii naszej Szkoły Piłkarskiej.


A propos tego co będzie w 2022 roku, to wiemy już dziś, że PZPN w nowym okresie certyfikowania zaostrzył jeszcze bardziej wymogi na poszczególne poziomy gwiazdek (złota, srebrna i brązowa), stąd rozważamy o jaką gwiazdkę będziemy się starać w kolejnym okresie.


Bez względu na to jednak, czy nadal będziemy posiadaczem certyfikatu czy nie, bronić będziemy wypracowanej jakości i organizacji pracy. Ten ogrom włożonego dzięki certyfikacji zaangażowania przyniósł nam przez 2 lata bardzo wiele korzyści, które - mamy nadzieję - widzicie Państwo na poszczególnych treningach. Chcemy swoją misję niesienia radości, wychowania i rozwijania talentów realizować jak najbardziej profesjonalnie i tego możecie być Państwo pewni.


Serdecznie pozdrawiamy i dziękujemy Państwu (oraz dzieciom), że jesteście z nami! To dla Was tworzymy ten Klub!